Analýza: Jak (ne)regulovat online média

České zákony už dlouho ignorují to, že lidé čtou média převážně online. Pokud však chceme online média regulovat, je třeba nejdříve definovat, o koho se jedná. Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země.

Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země. Analýza dále upozorňuje na nutnost komplexní práce na implementaci evropských nařízení, které se týkají online médií a digitálních platforem.

Na vytvoření analýzy se za Rekonstrukci státu podíleli Iveta Kvardová, Martin Luhan a Martina Kunová. Analýza je hlavním podkladem pro diskusi u kulatého stolu “Jak definovat online média?” pořádanou Senátem ČR 11. 12. 2023.

Iniciativa nezávislá.média přináší pět kroků pro budoucnost českých médií

Rekonstrukce státu a Nadační fond nezávislé žurnalistiky spouští iniciativu nezávislá.média. Společně usilují o změnu právního nastavení fungování médií, která povede k větší pluralitě, politické nezávislosti a pomůže regionální žurnalistice.

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Český právní řád však v mnoha oblastech zaspal vývoj, a proto přichází nová iniciativa nezávislá.média. “České právo potřebuje více záruk, které budou bránit ovlivňování či ovládnutí médií. Do budoucna se neobejdeme bez silných mediálních institucí a nových pravidel upravujících střet zájmů při vlastnění médií. Jedině tak můžeme zachovat podmínky pro pluralitu médií a objektivní a nezávislou práci novinářů,” říká Jiří Kučera, spoluzakladatel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Experti se zaměřili na mezery ve fungování soukromých i veřejnoprávních médií. Společně dali dohromady doporučení v pěti nejpalčivějších oblastech.

  1. Posílení plurality mediálních rad 
  2. Zlepšení kontroly hospodaření veřejnoprávních médií
  3. Modernizace regulátorů audiovizuálních médií
  4. Nová pravidla proti střetu zájmů vlastníků médií (a pro online média)
  5. Podpora regionální žurnalistiky

Chránit Achillovy paty mediálního světa

Právní snahy o ochranu nezávislosti médií jsou již v procesu, experti připravili návrh novely k zákonům o České televizi a Českém rozhlasu, která by měla přinést nový způsob volby mediálních radních a o problémech v mediální oblasti informovali ministra kultury. “Na léto připravujeme kulaté stoly k řešení problémů regionální žurnalistiky. Na projektu pracujeme s kolegy ze zemí Visegradské čtyřky, porovnáváme situaci v jednotlivých zemích a hledáme způsoby, jak zvrátit neblahé trendy. Politikům plánujeme řešení představit v druhé polovině roku,” uvádí předsedkyně Oživení, Šárka Zvěřina Trunkátová.

Kromě specifických problémů české mediální scény reagují doporučení také na celosvětové trendy jako je nulová regulace internetových gigantů nebo snadné šíření dezinformací na sociálních sítích. Tyto výzvy aktuálně řeší také Evropská unie v připravovaném Media Freedom Act. “Naše iniciativa nezávislá.média proto aktuálně posílá také připomínky k evropské legislativě a spolupracujeme s partnery v řadě evropských zemí,” shrnuje Martin Luhan z Rekonstrukce státu, hlavní koordinátor projektu.

Malý krok pro diváka, ale velký krok pro nezávislost médií. V Senátu se začala projednávat novelizace mediální legislativy.

Veřejnoprávní média nám mnohé země mohou závidět. Jejich úroveň objektivity a nezávislosti je i na evropské poměry vysoká, zároveň ale velmi křehká, chybí jí totiž pořádné ukotvení v zákoně. Rekonstrukce státu společně s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu už nějaký čas připravuje plán, jak nezávislosti médií v Česku legislativně posílit. A na něm se rýsuje politická shoda, včera se o něm jednalo na půdě Senátu.

Na nezávislost veřejnoprávních médií by měly dohlížet jejich rady, tedy Rada ČT, Rada ČTK a Rada ČRo. Tyto instituce ale v posledních měsících plnily titulky novin spíše v souvislosti s absurdním děním na jejich jednáních. To je důsledkem aktuálního nedostatečného nastavení mediální legislativy. „Současná úprava fungování médií nezajišťuje dostatečnou politickou pluralitu rad, neumí zajistit kompetentnost jejich členů ani předcházet střetu jejich zájmů. Dalším problémem je nedotknutelnost rozhodnutí rad,” říká Martin Luhan, koordinátor projektu Nezávislá média v Rekonstrukci státu.

Jak pojistit politickou pluralitu mediálních rad

Včera o připravené novelizaci mediální legislativy jednala Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, a to za přítomnosti generálního ředitele ČT, právníků ČRo, zákonodárců obou komor, expertů na média a členů RRTV. „Není to poprvé, co nad zákony o veřejnoprávních médiích sedíme. Ale je to poprvé, co cítím, že je naděje, že se posuneme kupředu. Že se shodneme s kolegy z Poslanecké sněmovny na zásadních změnách a udržíme ten národní klenot, který tu máme – veřejnoprávní média, která nám závidí leckdo v Evropě,” řekl na jednání místopředseda komise, senátor David Smoljak.

V čem mají spočívat hlavní změny, které navrhujeme?

  • Členy mediálních rad budou nově volit Sněmovna i Senát (dosud je volí pouze Sněmovna), tím bude posílena pluralita názorů.
  • Nominovat radní budou moci jen zavedené instituce (od jejich vzniku uplyne aspoň 10 let a  budou působit alespoň ve dvou krajích).
  • Radní budou nestranní a politicky nezávislí odborníci. Nebudou zastávat politickou funkci, ani na ni kandidovat.
  • Parlament nebude odvolávat mediální radu jako celek (jako dnes po neschválení dvou výročních zpráv, nově bude brát výroční zprávy na vědomí).
  • Zákonnost postupu při volbě člena rady bude ověřitelná Nejvyšším správním soudem. NSS může přezkoumávat i zákonnost rozhodnutí mediálních rad.

V těchto týdnech probíhá lobbování za novelu zákonů o veřejnoprávních médií u senátorů i nově zvolených poslanců. Politická shoda se pomalu rýsuje a česká média by se tak snad už v tomto volebním období mohla dočkat zákonů, která jim zajistí ty nejlepší podmínky pro další nezávislé fungování.

Pokud Vám dává smysl, co děláme, podpořte nás, nebo se do lobbování u politiků za lepší zákony zapojte jako náš ambasador. Děkujeme.