Analýza: Jak (ne)regulovat online média

České zákony už dlouho ignorují to, že lidé čtou média převážně online. Pokud však chceme online média regulovat, je třeba nejdříve definovat, o koho se jedná. Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země.

Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země. Analýza dále upozorňuje na nutnost komplexní práce na implementaci evropských nařízení, které se týkají online médií a digitálních platforem.

Na vytvoření analýzy se za Rekonstrukci státu podíleli Iveta Kvardová, Martin Luhan a Martina Kunová. Analýza je hlavním podkladem pro diskusi u kulatého stolu “Jak definovat online média?” pořádanou Senátem ČR 11. 12. 2023.