evropský kontext

Evropská komise si pro své aktuální období vytyčila média a jejich nezávislost jako jedno z hlavních témat. Pravidla a pojistky pro hájení nezávislosti a podporu plurality médií má obsahovat letos připravovaný “Media Freedom Act”. I to bylo jistě impulsem pro prosazování legislativních změn v řadě evropských států tak, aby jejich zákony byly připraveny pro informační společnost 21. století. Výzvy, kterým čelí česká mediální scéna, jako jsou konkurence internetových gigantů nebo dezinformační válka, jsou nadnárodní. Za nezávislá.média proto připomínkujeme evropskou legislativu a spolupracujeme s partnery v sousedních zemích na řešeních pro přímou podporu médií.