největší současné problémy v mediální oblasti

nedostatečné odstínění veřejnoprávních médií od možných politických tlaků

absence nezávislé kontroly hospodaření veřejnoprávních médií

scházející závazná pravidla, která by znemožnila ovlivňování mediálního obsahu ze strany vlastníků médií (včetně tzv. autocenzury)

neúčinný dohled nad mediálním trhem a zastaralá legislativa v této oblasti nereflektující nové typy médií

postupný zánik nezávislých regionálních médií

ohrožení hospodaření médií digitálními obry

nízká míra profesionalizace, resp. ochoty většiny novinářů podílet se na tvorbě samoregulačních řešení a sebeorganizaci

velký dosah dezinformací účelově šířených prostřednictvím sociálních sítí a webů, které nerespektují novinářskou a vydavatelskou etiku