pod headerem

Český právní řád potřebuje více záruk, které budou ovlivňování či ovládnutí médií bránit a které posílí právní a institucionální rámec našeho mediálního prostoru.

K dosažení těchto cílů je nutné současnou právní úpravu mediálního trhu novelizovat, a vytvořit tak příznivé podmínky pro zachování plurality médií, pro objektivní a nezávislou práci novinářů a zajištění veřejně dostupných, profesionálně ověřovaných a kvalitních informací z nezávislých zdrojů.