uvodni text

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Jsou klíčová pro společenskou soudržnost, možnost občanů formovat si informované názory o věcech veřejných, dávají společnosti šanci čelit vlivu příliš koncentrované ekonomické a politické moci a v neposlední řadě představují protipól sociálním sítím ve smyslu ucelenosti poskytovaných informací.